Maironio g. 10, LT-01124, VILNIUS
(šalia Dailės Akademijos)
Telefonas: 860112210
El.p.: info@dailesartele.lt
Į TITULINĮ

 

6 - 10 metų šeštadienio vaikų dailės pamokos


  

Piešimo, tapybos, grafikos, kompozicijos kursas. Vaikai mokysis dirbti įvairiomis medžiagomis, supažins su dailės technikomis. Programa "Kelionė laiku", kurią parengė grafikė Kristina Daniūnaitė, supažindins su kultūrų ir žmogaus vaizdavimo įvairove, skatins vaikų meninę saviraišką. Pamokos padės atskleisti atskleisti kūrybiškumą ir jį ugdys, mokys kurti, pažinti meną, gilins turimas ir padės įgyti naujų žinių. Pamokos vyksta nedidelėse grupėse.

 

Vienos pamokos kaina 10 eurų, į kurią įskaičiuotos visos išlaidos.

Vyksta senamiestyje, Maironio g.10, šalia Dailės Akademijos.

Į pamokos kainą įskaičiuotos visos medžiagos ir priemonės. Pamoka trunka 2 akademines valandas.

 

Š e š t a d i e n i a i s
11.00 - 12.30 val.;
12.45 - 14.15 val.

 


  

 

charge website with tracking
Counter Code