Maironio g. 10, LT-01124, VILNIUS
(šalia Dailės Akademijos)
Telefonas: 860112210
El.p.: info@dailesartele.lt
Į TITULINĮ

 

5 - 9 metų vaikų šeštadienio dailės pamokos


  

Piešimo, tapybos, grafikos, mišrių technikų mokymo programa. Vaikai mokysis dirbti įvairiomis medžiagomis, supažins su dailės technikomis. Pamokos padės atskleisti atskleisti kūrybiškumą ir jį ugdys, mokys kurti, pažadins žingeidumą, teiks naujų žinių, kurios padės plėsti vaizduopptę, parodys būdu, kaip geriau išreikšti savo įsivaizduojamus objektus popieriaus lape, padės įgyti naujų žinių. Pamokos vyksta nedidelėse grupėse. Mokymas individualus, pamokos profesionalios.
Vyksta senamiestyje, Maironio g.10, šalia Dailės Akademijos. Pamoka trunka 2 akademines valandas.
Š E Š T A D I E N I A I S
11.00 val. - 12.30 val.
12.45 val. - 14.15 val.

 


  

 

charge website with tracking
Counter Code