Maironio g. 10, LT-01124, VILNIUS
(šalia Dailės Akademijos)
Telefonas: 860112210
El.p.: info@dailesartele.lt
Į TITULINĮ

 

6 - 10 metų antradienio vaikų dailės pamokos

  

Piešimo, tapybos, grafikos, taikomosios dailės mokymo kursas. Vaiko kūrybiškumą atskleidžianti ir jį ugdanti programa. Vaikai mokosi dirbti įvairiomis medžiagomis, supažindinami su įvairiomis dailės technikomis. Programa skatina vaikų meninę saviraišką, tirtina, padeda įgyti ir praplėssti žinias. Dailės pamokos vyksta nedidelėse grupėse. Vienos pamokos kaina 10 eurų. 2021-2022 mokslo metais siūlome vaikų dailės mokymo programą Keliauju po žemynus". Žemiau pristatyme pateikiamos šios mokymo programos gairės. Su visa autorine programa Jūs susipažinsite studijoje.

Vyksta Maironio g. 10, šalia Dailės Akademijos. Į pamokos kainą įskaičiuotos visos medžiagos ir priemonės. Pamoka trunka 2 akademines valandas.

 

A N T R A D I E N I A I S

16.30 - 18.00 VAL.
18.15 - 19.45 VAL.

 

Programa ir jos temos skirtos savivokos stiprinimui, emocijų pažinimui ir įvardinimui, dėmesio lavinimui ir kt. Kiekvieną temą stengsismės įgyvendinti skirtingomis technikomis, įvairiomis jų interpretacijomis. Piešimo pamokose vaikais dirbs grafitiniais ir spalvotais pieštukais, tušu su teptuku ir plunksnele. Vaikai pažins pastelės techniką, mokysimės kurti mišriomis technikomis, jungiant skirtingas dailės medžiagas, pavyzdžiui, pastelę, tušą, akvarelę; spalvotus pieštukus, dažus ir tušą. tapybos pamokose vaikai bus mokomi pažinti spalvas, susipažins su jų perteikimo galimybėmis ir maišymo įvairove. Susipažins su spalvų teorija. Taip pat mokysis lieti akvarelę, susipažins su jos liejimo rūšimis. Pamokų metu vaikui bus sutekiama galimybė vaikui savaip, nevaržomai vaizduoti pateiktą temą, išbandyti save ir fantazuoti. Bus kalbama apie pagrindines ir papildomas spalvas, apie šiltas ir šaltas, jaunieji dailininkai mokysis iš pagrindinių spalvų išvesti papildomas. Vaikai turės galimybę laisvai žaisti dažų potėpiais, piešti jiems savrbius vaizdus, kurti įvairias spalvų kompzicijas. Bus vykdomos įvairios dailės mokymo užduotys: aplikacijos, spalvotų koliažų. Vaikai susipažins su tautodailės motyvais, ornamentika. Kiekvienas užsiėmimas turės kitą temą.

 

charge website with tracking
Counter Code