Maironio g. 10, LT-01124, VILNIUS
(šalia Dailės Akademijos)
Telefonas: 860112210
El.p.: info@dailesartele.lt
Į TITULINĮ

 

Projektai

Mokykla dalyvauja Vilniaus miesto kultūrinėje veikloje


 

Vaikų vasaros stovykla "Kūryba ir laisvalaikis", jaunimo kūrybos šventė "Šviesos, garso instaliacijos ir mažoji skulptūra". Mokyklos dailininkai yra dalyvavę ir vykdę panašių Vilniaus ir kitų Lietuvos miestų kultūrinių organizacijų projektų, mokykla yra įvykdžiusi interaktyvaus meno projektą "Fila vitae" ir surengė jį lydinčią parodą "Ekologija, mąstymas, gyvybė“, „Kūrybos dirbtuvės "Baublio broliai", skirtą pirmojo Lietuvos kraštotyros ir etnografijos muziejaus Dionizo Poškos "Baublių" 200 metų sukakčiai paminėti“.

2011metai 
Vilniaus miesto kultūros rėmimo dalinio finansavimo „Dailės ir poezijos knygos „Visuma be chaoso“ leidybos ir meno populiarinimo“ projektas, leidinio parengiamieji darbai. Kultūros ministerijos dalinio finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų projektas „Tautų sambūvis „Bendraukime ir kartu kurkime“. Kultūros ministerijos dalinio finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų projektas "Laiko šviesa: Lietuvos istorinė architektūra šiuolaikinėmis raiškos priemonėmis". 

2012 metai 
„Jungtinis Kūrybos mokyklos „Dailės Artelė“ ir Vilniaus miesto muziejų vaikų kultūrinės edukacijos projektas „Muziejų fantomas“, skirta muziejų metams Lietuvoje pažymėti“ Laiko šviesa: "Kas tuos žemčiūgus, auksus, sidabrus nupelno?" Lietuvos etnokultūros studijos ir raiška, skirta pirmojo Lietuvos kraštotyros ir etnografijos muziejaus Dionizo Poškos Baublių 200 metų sukakčiai pažymėti 

2013 metai 
NEMATERIALAUS LIETUVIŲ TAUTOS KULTŪRINIO PAVELDO IŠSAUGOJIMO, VAIKŲ IR JAUNIMO KULTŪRINIO TAPATUMO UGDYMO PROJEKTAS „LIETUVOS SŪNŲ DVASIA" 

2015 metai 
Lietuvos savasties ypatumai “Mitologija ir dailė”
charge website with tracking
Counter Code