Maironio g. 10, LT-01124, VILNIUS
(šalia Dailės Akademijos)
Telefonas: 860112210
El.p.: info@dailesartele.lt
Į TITULINĮ

 

Mokytojai

 

B E N A S  N A R B U T A S

 

Benas Narbutas gimė 1959 11 06 Klaipėdos rajone.  1971-1978 m. mokėsi M.K.Čiurlionio vidurinėje meno mokykloje. 1984 m. baigė Lietuvos valstybinį dailės institutą (dabar VDA), skulptūros specialybę. 1984-1987 m. dirbo Telšių taikomosios dailės technikume piešimo dėstytoju. Nuo 1987 m. Vilniaus Dailės Akademijoje dėsto vizualiąją raišką bakalaurams. Dalyvauja parodose. Kuria didesnių ir mažesnių mastelių skulptūras iš akmens, medžio, šamoto, balto molio, taip pat medalius, reljefus, ekslibrisus. Inspiracijos kūrybai ieško Šv. Rašto apreiškimuose, judaizmo, krikščionybės kultūriniame pavede.

'Dailės Artelėje" docentas Benas Narbutas moko akademinio piešimo, ruošia stojamiesiems egzaminams ir padeda pasirengti portfolio. Visi dailininko-pedagogo mokiniai, ruošti stojamiesiems egzaminams, įstojo į aukštesnes arba aukštąsias meno, meninio išsilavinimo reikalaujančias Lietuvos arba užsienio mokymo įstaigas.

 

 

 

 

V Y T A U T A S   P O Š K A

 

Gimiau 1971m., 1988m. baigiau Vienožinskio vardo vaikų dailės mokyklą. 1995m.baigiau Vilniaus dailės akademiją (specialybė freska mozaika). Nuo 1999m Lietuvos dailininkų sąjungos narys, 2011m. suteiktas meno kūrėjo statusas. Pagrindinė veikla – tapyba. Taip pat dirbu su teatro ir TV projektais, kuriu scenografijas, freskas, skulptūras. 

"Dailės Artelėje" tapytojas mokys kūrybinės tapybos paaugliu ir jaunuolius.


Pedagoginė veikla: 1999 - 2019m. dėsčiau tapybą Vilniaus dizaino mokymo centre. Nuo 2015 epizodiškai dėsčiau Vilniaus dailės akademijoje kaip kviečiamas dėstytojas pirmo kurso monumentaliosios dailės freskos mozaikos studentams.

 

 

 

 

 T O M A S   K A V A R S K A S

 

 

jaunosios kartos menininkas baigė Nacionalinę M. K. Čiurlionio menų mokyklą, studijuoja grafikos bakalaurą Vilniaus dailės akademijoje, domisi tiek tradicinėmis estampo technikomis, knygos dizainu, tiek ir eksperimentiniu, tarpdisciplininiu menu, tad nuolat piešia, tapo ir išbando naujus vizualiosios raiškos būdus, dirba tiek su linija, dėme, tiek ir su spalva.

 "Dailės Artelėje" moko vaikus dirbti įvairiomis technikomis. Dailininkas turi patirtį dirbti su vaikais, yra labai kūrybiškas, jautrus, kupinas jaunatšikos energijos ir gerumo. Pamokų metu stengiasi įkvėpti vaikuspiešti, pamatyti juos supantį pasaulį detaliau ir tai, ką patiria, įdomiai išreikšti vaizdais. Pamokose gilinasi į kompoziciją, spalvų ir formų derinimą, moko dirbti įvairiomis priemonėmis (guašu, akvarele, pastelėmis, pieštukais, tušu).

 

 

 

 

 SOFIJA JUOZAPAITYTĖ

 

 

Kūryba – tai netikėtumas ir nuostaba, nuotykis ir atradimas. Tai ieškojimas- savęs ir linijos, spalvos, formos, žodžio. Tai mintijimas ir idėjų gaudymas, žvalgymasis ir išdrįsimas. Tai ryškus šviesos plūpsnis, nepakartojamas jaudulio antplūdis. Kiekviename žmoguje slypi ir žėruoja kūrėjo liepsnelė: labai svarbu ją išsaugoti ir pakurstyti, tada žmogus sušvinta neįtikėtinai ryškiai... 

Esu baigusi Nacionalinę M. K. Čiurlionio menų mokyklą, Skalvijos Kino Akademiją, studijuoju Vilniaus Dailės akademijoje. Mane domina įvairus menas: tapyba, skulptūra, instaliacija, videomenas, filmai, performatyvus menas, poezija. Ypatingai traukia konceptuali ir eksperimentinė kūryba, daugybės meno šakų persipynimas ir susilietimas. Per dėstomas pamokas kviesiu eksperimentuoti, išbandyti kuo daugiau įvairių priemonių, technikų, pažvelgti iš skirtingų kampų bei perspektyvų, ieškoti ir atrasti save.

 

charge website with tracking
Counter Code