Maironio g. 10, LT-01124, VILNIUS
(šalia Dailės Akademijos)
Telefonas: 860112210
El.p.: info@dailesartele.lt
Į TITULINĮ

 

Mokytojai

 

M I G L Ė   P U Ž A I T Ė

 

“Dailės Artelėje” autorė paaugliams dėsto kūrybinį piešimą. Pamokose autorė moko dirbti įvairiomis technikomis ir medžiagomis (pieštukai, anglis, tušas, pastelės, spalvoti pieštukai, akvarelė).


Miglė Pužaitė (g. 1991) - grafikos dizainerė 2014 metais Vilniaus dailės akademijoje baige grafikos bakalauro, 2016 metais grafikos magistro studijas. Kūryboje menininkė pasitelkia spausdintinės grafikos technikas, piešinį bei dailininko knygos žanrą, instaliaciją. Autorė domisi knygų dizainu bei komiksų kūrimu. 2016 metais autorės kūryba buvo pristatyta komiksų rinktinėje „Drawing the XXth Century“, dalyvavo 6-tame Latgalės grafikos simpoziume Mark Rothko meno centre. Su autorės kūryba galite susipažinti: http://miglepuzaite.com/

 

 

 

V Y T A U T A S   P O Š K A

 

Gimiau 1971m., 1988m. baigiau Vienožinskio vardo vaikų dailės mokyklą. 1995m.baigiau Vilniaus dailės akademiją (specialybė freska mozaika). Nuo 1999m Lietuvos dailininkų sąjungos narys, 2011m. suteiktas meno kūrėjo statusas. Pagrindinė veikla – tapyba. Taip pat dirbu su teatro ir TV projektais, kuriu scenografijas, freskas, skulptūras. Su kūryba išsamiai galima susipažinti tinklalapyje www.vytautasposka.lt


Pedagoginė veikla: 1999 - 2019m. dėsčiau tapybą Vilniaus dizaino mokymo centre. Nuo 2015 epizodiškai dėsčiau Vilniaus dailės akademijoje kaip kviečiamas dėstytojas pirmo kurso monumentaliosios dailės freskos mozaikos studentams.

 

 

 

 

 

B E N A S  N A R B U T A S

 

Benas Narbutas gimė 1959 11 06 Klaipėdos rajone.  1971-1978 m. mokėsi M.K.Čiurlionio vidurinėje meno mokykloje. 1984 m. baigė Lietuvos valstybinį dailės institutą (dabar VDA), skulptūros specialybę. 1984-1987 m. dirbo Telšių taikomosios dailės technikume piešimo dėstytoju. Nuo 1987 m. Vilniaus Dailės Akademijoje dėsto vizualiąją raišką bakalaurams. Dalyvauja parodose. Kuria didesnių ir mažesnių mastelių skulptūras iš akmens, medžio, šamoto, balto molio, taip pat medalius, reljefus, ekslibrisus. Inspiracijos kūrybai ieško Šv. Rašto apreiškimuose, judaizmo, krikščionybės kultūriniame pavede.

 

 

 

 

 

 

K R I S T I N A    D A N I Ū N A I T Ė

 

Piešti smagu. Visi mes esam kūrėjai. Piešimas, kabant metaforomis, - tai linijų ir formų, dėmių ir dydžių, šešėlių, kompozicijos ir technikų žaismė kuriant paveikslą, Kviečiu susipažinti su kūrybinio piešimo sritimi ar gilintis į ją, juo labiau, kad kūrybiniai piešimo įgūdžiai nepakeičiami visose dailės srityse. Turiu grafikos magistro laipsnį, kurį įgijau Vilniaus dailės akademijoje, Lietuvos dailininkų sąjungos narė, dalyvauju Lietuvos ir užsienio parodose ir pleneruose esu profesionali pedagogė ir J. Zikaro premijos laureatė. Į kiekvieną žmogų - vaiką ar suaugusįjį - ir į jo kūrybines galias žiūriu su pagarba. Prie jame esančio, įgimto, kūrybinio prado stengiuosi pridėti kuo daugiau teorinių ir praktinių žinių.

 

 

 

 

B E R N A D E T A     P E T  R A U S K Y T Ė

 

Bernadeta Petrauskytė (g. 1991 m.) 2014 metais baigė Vilniaus dailės akademijos menotyros bakalauro studijas, taip pat įgijo keramikos specialybę, 2017 VDA Pedagoginės studijos. Dailininkė – puiki ir išskirtinio žavesio turinti vaikų dailės pedagogė, vaikų kūrybiškumo ugdymo entuziastė. Autorė remiasi šiuolaikinės edukacijos stategijomis, meno terapija. Dirbdama su moliu, lipdymo procese kaip pagrindą naudoja archainės, senosios keramikos tradicijas

 

 

 

 

 

 

 

 

J U S T I N A   S K U Č A I T Ė

 

Justina Skučaitė yra jaunosios kartos dailininkė. Gimė žymioje lietuvininkų šeimoje, turinčioje tautosakos, literatūros ir istorijos šaknis. Autorė giliai suvokia mūsų tautos ištakas, gerai pažįsta mūsų tautosaką, yra išstudijavusi garsių istorinių asmenybių gyvenimus ir palikimą, pažįsta mitologiją, tautosaką. Todėl vaikai galės daug ko išmokti, išgirsti ir tobulėti. Autorė nuo 2004 metų aktyviai dalyvauja pilietiškuose judėjimuose (Lietuvos Skautų Sąjungoje, Lietuvos Šaulių Sąjungoje), savanoriškai vadovaudavo jaunesniesiųjų sueigoms, rengė ir aktyviai jose dalyvavo. 

Justina Skučaitė g.1991 Vilniuje. 2008 m. mokėsi Vilniaus Justino Vienožinskio dailės mokykloje. 2014m. įgyjo dailės bakalaurą Klaipėdos Universitete (mokėsi dailės specialybės), studijas tęsia Lietuvos Edukologijos Universitete. Surengė penkias personalines parodas, dalyvavo trijose grupinėse parodose, tarptautiniame meno projekte Vokietijoje. spalvos pajutimas, tapybiškumas, gebėjimas gausiai ir kurybiškai inetrpretuoti aplinką bei kurti derinant įvairias technikas.

 

 

 

 

 

charge website with tracking
Counter Code