NAUJAS ADRESAS

Maironio g. 10, LT-01124, VILNIUS
(šalia Dailės Akademijos)
Telefonas: 860112210
El.p.: info@dailesartele.lt
Į TITULINĮ

 

Mokytojai

 

 

L U K A S    Š I L I N S K A S

 

„Menininkui kūryba yra didelis džiaugsmas ir malonumas: kai gali ką nors sukurti, tai kodėl nesukūrus? Darbas su vaikais man teikia tiek pat džiaugsmo kaip ir kuriant naujus meno kūrinius - tai nuostabus jausmas“

Lukas Šilinskas (g. 1994 m. Klaipėdoje) – iki studijų Vilniaus dailės akademijoje (toliau VDA) gyveno ir baigė gimnaziją Klaipėdoje. Šiuo metu gyvena Vilniuje. Studijuoja VDA keramikos specialybę. Dalyvauja tarptautinėse parodose, festivaliuose, nuolat rengia autorinių darbų parodas.

 

 

 

 

 

 

 

 

B E R N A D E T A     P E T  R A U S K Y T Ė

 

Bernadeta Petrauskytė (g. 1991 m.) 2014 metais baigė Vilniaus dailės akademijos menotyros bakalauro studijas, taip pat įgijo keramikos specialybę, 2017 VDA Pedagoginės studijos. Dailininkė – puiki ir išskirtinio žavesio turinti vaikų dailės pedagogė, vaikų kūrybiškumo ugdymo entuziastė. Autorė remiasi šiuolaikinės edukacijos stategijomis, meno terapija. Dirbdama su moliu, lipdymo procese kaip pagrindą naudoja archainės, senosios keramikos tradicijas

 

 

 

 

 

 

A N D R I U S   M A K A R E V I Č I U S 

 

Andrius Makarevičius (g.1982m.) 2005 metais baigė Pedagoginį universitetą. Lietuvos dailininkų sąjungos narys. Surengė 20 personalinių parodų ir aktyviai dalyvauja grupinėse. Paveikslai plačiai pasklidę ne tik po Lietuvą, bet jų yra įsigiję meno mylėtojai iš Jav, Vokietijos, Anglijos, Šveicarijos, Danijos.

“Mokydamas siekiu, kad žmogus ne tik gerai nupieštų, bet ir mąstytų, suprastų. Todėl per pamokas kalbu su kiekvienu atskirai, o esminius dalykus aptariame visi drauge”.

Mano šūkis: “Mažiau kalbu, daugiau darbų”. Todėl vietoj pasakojimo apie save, prašau ką nors nupiešti. Ir tada jau matyti, kuria linkme reikia judėti.

 

 

 

 

 

J U O Z A P A S   Š V E L N Y S 

 

Jaunosios kartos grafikas ir pedagogas Juozapas Švelnys (g.1993 m.) yra Vilniaus dailės akademijos grafikos, fotmedijų ir animacijos katedrų studentas. Mokytojas puikiai įvaldęs piešinio ir kompozicijos pagrindus, darbštus. „Dailės Artelėje“ moko vaikus piešimo, kuriose supažindina juos ir su dailės istorija ir piešimo pagrindais, komponavimo principais. Dalyvauja įvairiuose Lietuvos profesionalų dailininkų projektuose, grupinėse dailės parodose. Turi pedagogo gebėjimų: moka išklausyti, patarti, paraginti. Pedagogą labai myli vaikai, nes jis - darbštus, iniciatyvus, kūrybiškas

 

 

 

J U S T I N A   S K U Č A I T Ė 

Justina Skučaitė yra jaunosios kartos dailininkė. Gimė žymioje lietuvininkų šeimoje, turinčioje tautosakos, literatūros ir istorijos šaknis. Autorė giliai suvokia mūsų tautos ištakas, gerai pažįsta mūsų tautosaką, yra išstudijavusi garsių istorinių asmenybių gyvenimus ir palikimą, pažįsta mitologiją, tautosaką. Todėl vaikai galės daug ko išmokti, išgirsti ir tobulėti. Autorė nuo 2004 metų aktyviai dalyvauja pilietiškuose judėjimuose (Lietuvos Skautų Sąjungoje, Lietuvos Šaulių Sąjungoje), savanoriškai vadovaudavo jaunesniesiųjų sueigoms, rengė ir aktyviai jose dalyvavo. 

Justina Skučaitė g.1991 Vilniuje. 2008 m. mokėsi Vilniaus Justino Vienožinskio dailės mokykloje. 2014m. įgyjo dailės bakalaurą Klaipėdos Universitete (mokėsi dailės specialybės), studijas tęsia Lietuvos Edukologijos Universitete. Surengė penkias personalines parodas, dalyvavo trijose grupinėse parodose, tarptautiniame meno projekte Vokietijoje. spalvos pajutimas, tapybiškumas, gebėjimas gausiai ir kurybiškai inetrpretuoti aplinką bei kurti derinant įvairias technikas.

 

 

 

 

 

E G L Ė   M A Ž U K N A I T Ė

Eglė Mažuknaitė (g. 1992m.) dailininkė vitražistė. Aktyviai dalyvauja parodose, pleneruose, stovyklose. 2015m. kovo mėn. Surengė pirmąją personalinę parodą. Mėgsta dirbti įvairiose dailės srityse -tapo, piešia, kuria stiklo darbus, abstrakčias kompozicijas. Darbuose vyrauja šios temos: šeima, sutikti žmonės, gamtos motyvai. Autorė nesirenka įmantrių temų, reflektuoja tai, ką mato, suteikdama siužetams dalelę ironijos. „Pasirenkami įvaizdžiai yra man svarbūs, brangūs ir jie pagrindiniai įkvėpimo šaltiniai - tai mano buvimo ir giminės istorijos, gyvenimo naštos paliesti žmonės. Laimingiausia jaučiuosi dalindamasi savo žiniomis su kitais. Esu įsitikinusi, kad kiekviename mūsų slypi menininko grūdas, kiekvieną reikia mylėti, priglausti, užauginti, subrandinti. Tuomet patys nustebsime ir savo, ir savo mokinių kūrybinėmis galiomis. Dailės pamokose siekiu dalintis sukaupta patirtimi ir žiniomis.“

 

 

A U S T Ė J A   V I T A   U R B O N Ė

Apie save: 2013 m. baigiau Vilniaus Dailės Akademiją, Tapybos katedros studijas. Esu kūrybinga, drąsi, atsakinga. Man įdomu filosofija, pasichologija. Žinoma, svarbiausią vietą užima menas: dailė, muzika, teatras, kinas. Kuriu įvairiomis raiškomis, ieškau artimiausios, kuri geriausiai atspindėtų mano mąstyseną ir jausmus. Man labiausiai priimtinas kūrybiškas, įdomus, „gyvas“ darbas. Dėl šios priežasties pirmenybę teikiu darbui su vaikais. Mane žavi jų jautrumas, vitališkumas, betarpiškumas, prigimtinis kūrybiškumas. Manau, dirbant šioje srityje, svarbiausia skatinti vaikų kūrybinę energiją, suteikti kuo daugiau žinių ir mokyti įdiegti žinias praktikoje. Sau, kaip pedagogei, keliu šiuos uždavinius ir tikiuosi, kad mano mokiniai augs stiprios asmenybės, gebės kūrybiškai priimti, spręsti problemas ir jos bus kupinos dvasinio –estetinio polėkio.

charge website with tracking
Counter Code