Maironio g. 10, LT-01124, VILNIUS
(šalia Dailės Akademijos)
Telefonas: 860112210
El.p.: info@dailesartele.lt
Į TITULINĮ

 

Mintys apie kūrybą

Nežinau, kas esu.
Neradęs
Atsakymo į baisų
Klausimą, kas aš esu,
Nematąs ir nematomas
Bandau išspręsti
Lygtis, kuriose
Vienintelis nežinomasis-

Alfonsas Nyka-Niliūnas

 

 

 

 

...jokia gyva būtybė nėra laiminga be drąsos, jei neįgijo stiprybės prieš atsitiktinius dalykus ir mintyse nenugalėjo visų nelaimių, dar jų nepatyrusi. Kas yra drąsa? Nenugalima žmogaus silpnumo apsauga. Kas ja apsitvėrė, tas saugus iškęs šio gyvenimo apgulimą, nes naudosis savo jgomis ir savo ginklais.

Seneka

 

 

 

 

 

„Žmogus gali būti nepatenkintas tik savimi. Nedera itin vertinti savęs net pasiekus aukštesnio dvasingumo. Taip rizikuojama tapti tuščiu, savimyla, sustabdyti savo tobulėjimą. O nepasitenkinimas savimi žmogų stimuliuoja, sutaurina, verčia dirbti. Privalu atstatyti pusiausvyrą išsiugdant gerus jausmus kitiems. Ieškokite grožio ir gėrio aplinkui, visoje esinijoje"

Omaras Aivanovas

 

 

 

 

 

„Pavyzdžiai yra kažin kas, ko nėra, ką tu tik pats sau sukuri ir rodai. Sekti pavyzdžiais - vadinasi, maivytis. Tai, kas teisinga, kyla iš tavęs paties. Tik pakentėk sūnau, tik pakentėk ir išgerk tą taurę! Kuo labiau tu stengsies jos išvengti, tuo kartesnis gėrimas. Bailys geria likimą kaip nuodus arba kaip vaistus, o tu turi jį išgerti kaip vyną ar ugnį. Tada jis saldus".

Hermanas Hesė

 

 

 

 Prisimink, kaip seniai tu atidėlioji savo apmąstymus ir kiek kartų, kai tau būdavo proga, tu ja nepasinaudodavai. Tačiau reikia suprasti, kokio pasaulio tu esi dalis ir koks pasaulio valdovas davė tau pradžią. Tau skirtas laikas yra ribotas, ir jei nepasinaudosi juo, kad tobulintum save, jis praeis, o praėjęs jau nesugrįš"   Markas Aurelijus

  


                     "Prisimink, kaip seniai tu atidėlioji savo apmąstymus ir kiek kartų, kai tau būdavo proga, tu ja nepasinaudodavai. 
                    
                      Tačiau reikia suprasti, kokio pasaulio tu esi  dalis ir koks pasaulio valdovas davė tau pradžią. Tau skirtas laikas yra ribotas, ir jei nepasinaudosi juo, kad                                                                 tobulintum save, jis praeis, o praėjęs jau negsugrįš"                             

 

                     MARKAS AURELIJUS                                  

 

 

 „Mes nieko nežinome, mes viską įsivaizduojame!" Nežinia, kodėl tampi neįmanomų dalykų tyrėjas. Seki jų pėdsakais. Jautiesi realus veikėjas, įsivaizduoji save dalyvaujantį dangaus, oro, vandenų judėjimuose, regi kitų likimus ir lieki čia, šioje pusėje, matai didžių teorijų autorius, tyrinėtojus ir filosofus, keliančius sau klausimus, mažą žmonijos dalelę, susikrimtusią dėl jų, lyg tai būtų tavo namo durys ir langai, įsivaizduoji kitą - didelę šurmulio minią, nematančią nieko beprasmiškesnio". 

 

 

 

charge website with tracking
Counter Code